Nærmiljøtiltak på Hovseter skole

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN får 300000 kroner til kjøkkenutstyr

Hovseter skole skal høsten 2024 flytte tilbake i nye lokaler. Skolen vil da være supplert med en ekstra bygning som består av et stort bibliotek, musikkrom, naturfagsrom og auditorium. I dette bygget er det også prosjektert en ungdomsklubb som bydelen skal drifte. Hovseter skole ønsker å være et nav i nærmiljøet som gjør at voksne og ungdom har daglig kontakt, og tenker at et bibliotek med kafedrift vil samle flere alderskategorier. Kafeen vil driftes av elever i skoletiden og være et sted for arbeidstrening i samarbeid med bydelen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?