Nærmiljøutvalget Sandefjord Sentrum

Nærmiljøutvalget Sandefjord Sentrum får 400.000 kroner til lekeområde.

Nærmiljøutvalget Sentrum består av frivillig valgte personer som har som oppgave å bidra til positive oppvektvilkår, og at nærmiljøet oppleves som et godt sted å være, trygge rammer for lek og aktiviteter, være høringsorgan for folk i sentrumsnære områder og hjelpe til å koordinere tiltak som øker trivselen i området. De vil bidra til at folk møtes og deler opplevelser på tvers av generasjoner og kulturer, og bidra til at det arrangeres fritidskurs og aktiviteter for barn og unge. Nå ønsker de å utvikle skolegården i Byskolen til en helhetlig lekeplass. Sparebankstiftelsen DNB gir bidrag til innkjøp av installasjoner til leke- og aktivitetsområdet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?