Nannestad kulturskole FAU

Nannestad kulturskole FAU får 200000 kroner til veggtepper, lyd, lys, dansematter og sceneelementer til black box. Nannestad har en kulturskole i sterkt vekst. I tillegg til ordinær drift har de prosjekter i barneskolen og i aktivitetsskolen. I forbindelse med økt elevtall ønsker de å lage sin egen black box som kan brukes til intim konserter, dans, teater og bandøvinger. I tillegg vil rommet kunne lånes ut til ulike korforeninger i kommunen. Kommunen har stilt med lokaler og med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan nå kulturskolen pusse opp og innrede rommet slik at de får en black box som er mest mulig funksjonell for deres formål. Dette vil bidra til økt aktivitet for kulturskolen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?