Nannestad Turlag

Nannestad Turlag får 165000 kroner til utstyr for rydding av stier, merking med skilt og informasjonstavler og materiell til klopper og bruer. Turlaget er et lokalt turlag under Den Norske Turistforening og har som formål å legge tilrette for friluft ved å rydde og merke stier og arrangere turer og andre aktiviteter i skog og mark. Gaven skal brukes for å legge til rette 50-60 km med sti, fordelt på 34 sti-lengder. Alle stiene har behov for skilt i hver ende og det er behov for bruer og klopper ved kryssing av mindre bekker. Det vil bli satt opp informasjonstavler ved tre utfartsteder.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?