Nansenskolen

Nansenskolen får 70.000 kroner til lydanlegg.

Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi er over 70 år og består av en skole og et senter for fredsarbeid. De arrangerer en rekke åpne møter, over 30 kortkurs og et lengre årskurs hvert år. Storsalen på skolen brukes både til teater, konserter og et mangfold av foredrag. Nansenskolen ble dannet for å fremme humanistiske verdier som demokrati, fred og menneskerettigheter – og har spesielt fokus på ungdom.

Nansenskolen ønsket seg et enkelt, nytt lydanlegg i den store møtesalen med forsterker, mixebord og to høyttalere. De ønsket seg også et lysanlegg i salen (ikke scenen) som kan kjøre individuelle lysrekker – som er nyttig i kunstnerisk og praktisk bruk av salen.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til lyd- og lysanlegg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?