Når flere unge med teater

Med musikkteaterforestillingen HOOD har Nesodden Teaterfabrikks ungdomsgruppe jobbet for å nå flere unge og styrke tilhørigheten i lokalmiljøet.

Foto: Nesodden teaterfabrikk

Nesodden Teaterfabrikks ungdomsgruppe har satt opp den nyskrevne musikkteaterforestillingen HOOD. Forestillingen behandler spørsmål om demokrati og medvirkning til å påvirke egne livsomstendigheter.

Ideen til forestillingen oppsto i samtaler med ungdommene som ønsket å fortelle historien om Robin Hood. De var også opptatt av at forestillingen skulle bidra til å styrke lokal tilhørighet og engasjement blant ungdommene i regionen, og gjøre det mulig for flere å delta.

HOOD er en del av Teaterfabrikkens prosjekt «Ungdomsløftet» for aldersgruppen 13-17 år. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle Teaterfabrikkens og ungdommenes formidlingsarbeid. Prosjektet baserer seg på et omfattende frivillig dugnadsarbeid, og teatret fikk støtte til å nå ut til flest mulig ungdommer med forestillingen og temaet de tar opp.

Tildelinger

2019: Nesodden Teaterfabrikk fikk 125000 kroner til å nå flere ungdommer med sin nyskapende teaterforestilling.

2016: 263.000 kroner til utvikling av manus og musikkproduksjon.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?