Narjordet Vel

Narjordet Vel får 50.000 kroner til istandsetting av steinmur.

Narjordet vel ønsker å istandsette en steinmur fra tidlig 1800-tall. Muren går langs badeplassen, og prosjektet kan også sies å være et nærmiljøtiltak. Muren i seg selv er imidlertid et kulturminne, og den bidrar til å skape lokal identitet. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til istandsetting av steinmuren.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?