Nasjonal avisuke til alle elever

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING fikk 1 290 000 kroner til å utvikle undervisningsmateriell i 2024

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. Mediekompasset (tidligere Avis i skolen) har eksistert siden 1970 og er et løpende tilbud til skolene på vegne av norsk presse og i regi av MBL. Aktivitetene utvikles i samarbeid med aktive lærere ut fra gjeldende kompetanseplaner og aktuelle satsingsområder i skolen. Mediekompasset ønsker å å utvikle nasjonal avisuke til et årlig tilbud for alle klassetrinn slik at alle gjennom skoleløpet eksponeres en for redaktørstyrte medier og erfarer forskjellen på en avis og sosiale medier. Mediebedriftenes Landsforening har fått tildelt 1 290 000 kr til å utvikle undervisningsmateriell.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?