Nasjonale tiltak for unge bratsjister

NORWEGIAN VIOLA SOCIETY – NORSK BRATSJFORENING får 740000 kroner til instrumenter og kurssamlinger 2024-2026

Norsk bratsjforening er en forening for alle som spiller bratsj i Norge; barn og ungdom med foresatte, studenter, pedagoger, amatører og profesjonelle. Foreningens hovedfokus er rekruttering og talentutvikling av unge bratsjister, utveksling av pedagogisk/didaktisk erfaring, samt formidling av norsk musikk skrevet for bratsj.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?