Nasjonalparkvegen over Dovrefjell

Dovre kommune fikk 565.000 kroner i 2014 til ferdigstillelse av en sammenhengende tur- og sykkelveg over Dovrefjell.

(Alle foto: Berit Fiksdahl)

Nasjonalparkvegen over Dovrefjell sto ferdig høsten 2017. Nå kan en sykle på sammenhengende grusvei fra Hjerkinn (1017 moh.) til Dombås (659 moh.), en strekning på 34 kilometer.

Traseen går delvis på historiske vegfar som Kongevegen og pilegrimsleden. Det er flere kulturminner langs leden, og sparebankstiftelsen DNB har bidratt til ferdigstillelse av vegen og synliggjøring av historien til Dovrefjell.

Se også

Les mer om Nasjonalparkvegen over Dovrefjell på syklistene.no

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?