Nasjonalt demokratisenter ved Eidsvoll 1814

NORSK FOLKEMUSEUM får 4000000 kroner til nasjonalt demokratisenter for unge

Eidsvoll 1814 forvalter Eidsvollsbygningen som nasjonalt kulturminne og formidler historien om 1814, grunnloven og utviklingen i norsk politisk historie. Det er landets største museumsarena for unges læring om demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter. Museet får støtte til en fornyelse av Wergelands Hus, der nye utstillinger og formidlingsopplegg skal treffe en ung målgruppe, og huset skal bli et demokratisenter for unge. Her skal unge selv kunne utforske varierende temaer, slik som trusler mot demokratiet i verden og i vårt eget samfunn, en radikalt endret medievirkelighet, medborgerskap, samhandling, polarisering, ytringsfrihet, kritisk tenkning og unges muligheter for deltakelse.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?