Nasjonalt løft for barn på flukt i Norge

REDD BARNA får 8000000 kroner til koordinering av frivillig arbeid, og aktiviteter for barn og unge på asylmottak og i lokalsamfunn

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Nå vil Redd barna sammen med andre nasjonale og lokale aktører skape gode aktiviteter for og sammen med flyktninger, både på mottak og for bosatte rundt i kommunene. Barn og unges mulighet til å medvirke i hvilke type aktiviteter de ønsker å delta på, er en viktig del av arbeidet. Frivillige er viktige i Redd Barnas arbeid og de er opptatt av god opplæring og oppfølging for å skape en best mulig opplevelse både for barn og unge i aktivitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?