Nasjonalt senter for naturfag

Nasjonalt senter for naturfag får 1 million kroner til utstyr og materiell til arrangementer.

Frem til 20. mars 2015 vil Norge få oppleve en lang rekke spektakulære, sjeldne og viktige himmelbegivenheter. Nasjonalt senter for naturfag vil gjennom denne perioden fokusere på ulike aktiviteter: Lokale arrangementer, webcast, informasjon og materiell til media og skoler i form av hefter med informasjon om tider for lokale forhold, observasjonsråd, aktiviteter, merkelige fenomener som kan ventes osv.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?