Nasjonaparkriket Reiseliv AS

Nasjonaparkriket Reiseliv AS får 200000 kroner til tilrettelegging av turstier rundt Formokampen i Rondane. I samarbeid med Nord-Gudbrandsdal vidaregående skole avd. Otta, Rondane Reiselivslag, Høvringen Aktivitetsselskap, Sel idrettslag, Villrein som verdiskaper og Statens Naturoppsyn m. flere vil Nasjonalparkriket videreutvikle turstiprosjektet i tilknytning til Formokampen. På sikt arbeides det for en sammenhengende tursti/sykkelsti i fjellet fra Dovre til Kvamsfjellet. Stiene rundt Formokampen er merka på kartet, men er delvis ubrukbar pga. kratt og bløte partier. Stien går langs grensa til Rondane Nasjonalpark, har utsikt til Jotunheimen, og ned i Gudbrandsdalen til Sel, Otta og sørover. Det er ønskelig å steinsette de bløte partiene på stiene i tilknytning til Formokampen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?