Natur og friluftsliv i planprosesser

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV OSLO OG AKERSHUS fikk 295 000 kroner til prosjekt Høringssvar på 1-2-3 i 2024

Forumet er et regionalt samarbeidsfora mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner og som jobber med å styrke arbeidet med areal-, naturvern- og friluftssaker. Prosjektet som nå skal igangsettes har som mål å gi bedre ivaretagelse av natur og friluftsområder, som kommer allmenheten til gode. Dette skal blant annet gjøres gjennom å utvikle materiell og kursopplegg om planprosesser og ved å sikre bedre og flere høringsuttalelser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?