Natur og friluftsliv på Tredalen speidersenter

NORGES SPEIDERFORBUND fikk 20 000 000 kroner til naust, låve, patruljehytter og tilrettelegging av aktivitetsområder i 2024

Speiderforbundet har i snart 70 år eid ett nasjonalt leirsted på Spjærøy på Hvaler. Gjennom årene har mange barn og unge fått gode natur- og friluftsopplevelser her. Det går også en kyststi rundt hele eiendommen. Stedet har et potensial for mer og mer variert aktivitet, og at flere skal kunne få ta del i dette. Det skal derfor utvikles med blant annet patruljehytter, naust, sovesal og forsamlingslokaler. Dette vil kunne øke bruken, aktiviteten og med tilgjengelighet hele året, for speideren, lag og foreninger og andre. Norges Speiderforbund har fått tildelt 20 000 000 kroner, øremerket naust, låve, patruljehytter og tilrettelegging av aktivitetsområder.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?