Natur- og kulturminnesti

Det norske Skogselskap fikk 150.000 kroner i 2007 til natur- og kulturminnesti ved Sognsvann i Oslo.

Det norske Skogselskap (DnS) er en ideell medlemsorganisasjon. De ønsker å synliggjøre skogen som aktivitets-, opplevelses- og læringsarena spesielt for barn og unge.

Nå vil de etablere en natur- og kulturminnesti ved Sognsvann i Oslo. Til dette får de 150.000 kroner, til materialer, tekst og infotavler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?