Naturbruksområde i Lågendalen

Stiftelsen Kjærra Fossepark, i samarbeid med 4H er bevilget 990.000 kroner til oppbygging av naturbruksområdet i Lågendalen.

Stiftelsen Kjærra Fossepark i Vestfold bygger sammen med 4 H opp et større naturbruksområde i Lågendalen. Området skal brukes til kurs og aktiviteter for allmenheten: Skoler, barnehager, ungdomsklubber og liknende.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 990.000 kroner til tiltaket.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?