Naturen som arena for selvutvikling

Fontenehuset Asker får 65.000 kroner til IT-utstyr, lydanlegg og sportsutstyr.

Fontenehuset er et klubbhus for mennesker med psykiske helseutfordringer, hvor medlemmer og medarbeidere jobber sammen i arbeidsrettede tiltak. For å styrke Fontenehuset som møteplass for mennesker med psykiske helseutfordringer i alderen 16 – 30 år, ønsker de nå å legge til rette aktiviteter i natur og friluft.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?