Naturfaglig inspirasjon for lærere og elever

Tycho Brahe Instituttet har fått til sammen 7,5 millioner kroner til Levende naturfag.

Solobservatoriet på Harestua har siden 2018 tilbudt naturfaglærere faglig påfyll gjennom inspirasjonskurs. Målet er å vise hvordan de kan undervise elever på en mer spennende måte, ved å ta dem med ut i naturen og ta utgangspunkt i kjente naturfenomener.

Prosjektet fikk 4,5 millioner kroner til oppstarten i 2017 og fikk 3 millioner kroner i 2019 til å videreføres og videreutvikles over de neste to årene.

Se også: levende-naturfag.no

Tidligere tildelinger

Kameranettverk overvåker meteorer

Spesialkamera på Solobservatoriet

Hinderløype for læring på Solobservatoriet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?