Naturkasser til læring om Oslofjorden

LEI EN BIOLOG AS får 250000 kroner til naturkasser

Gjennom ulike formidlings- og aktivitetsopplegg bidrar Lei en biolog til økt forståelse og begeistring for naturen. Nå skal de utvikle naturkasser, som er som en liten utstilling i seg selv. Disse skal ha ulikt tema tilpasset Oslofjordområdet, og bidra til formidling om biologisk mangfold og det marine livet i fjorden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?