Naturlig lekeplass

MYRVOLL VEL får 300000 kroner til lekeapparater

Myrvoll vel ønsker å utvikle Toppen lekepark. De vil at det skal være en allsidig lekepark som fremmer fysisk aktivitet og en tilhørighet til naturen og nærområdet. Parken skal ha hinderløype, balanse- og klatreapparater, sklie, husker, karusell, spinnere, lekehus og sandkasse. Gjennomgående ønsker de å bruke naturlige materialer med lang levetid og bark eller sand som fallunderlag. De har et fokus på bærekraft i prosjektet.

I 2020 kom Toppen lekepark på plass. Tiltaket har vært en kjempesuksess fra dag en, skriver velet i sluttrapporten. «Området fungerer nå som en samlingsplass for både barn og voksne. Foreldre og barn uttrykker stor glede over at det endelig har kommet et slikt tiltak i nærområdet.»

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?