Naturmangfold på Århus gård

TELEMARK LANDBRUKSSELSKAP får 300000 kroner til kartlegging og skjøtsel av naturmangfold

Århus gård er en besøksgård med mangfoldige aktiviteter innen dyrking, matproduksjon og matkultur. Her er blant annet andelslandbruk, skolehager, sommerskole og urbane landbruksprosjekter. Nå skal de videreføre arbeidet innen tema naturmangfold. Dette innebærer blant annet artskartlegging, skjøtsel og slått av kulturlandskap, kurs og arrangementer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?