Naturopplevelser i hundespann og lavvo

NORE OG UVDAL KOMMUNE SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR får 170000 kroner til hundespann og lavvoer

Leirskolen har i noen år hatt hundekjøring på vinterstid, og dette er en veldig populært og en fin måte for barn og unge å oppleve naturen på. Med nye sleder vil slik at de også kan kjøre hundespann på barmark. I turområdet er det satt opp flere fine leirplasser, hvor det er ønskelig at leirskolens elever kan overnatte. Til dette er det behov for lavvoer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?