Naturrestaurering for alle

ELV MØTER HAV får 250000 kroner til utstyr til og aktiviteter innen marin restaurering

Stiftelsen skal jobbe med marine restaureringstiltak for å reintrodusere naturlig flora og fauna i Ytre Oslofjord. De skal utvikle ulke habitater som gir sjøpunglarvene flere flater å slå seg ned på. En økning av biomassen til sjøpung håper man vil kunne bedre forholdene til en rekke arter i Oslofjorden. Skolebarn skal engasjeres i arbeidet, gjennom undervisning og implementering av lokale restaureringstiltak.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?