Naturrestaurering – pilot

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA fikk 50 000 kroner til pilot naturrestaurering i 2024

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning NINA tar sikte på å utarbeide en plan for et mer helhetlig og inkluderende naturrestaurering, for å bidra til at Norge restaurerer nok natur. Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning NINA har fått tildelt 50.000 kroner til pilot.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?