Naturskolen

Trygg av natur fikk 500.000 kroner i 2017 til friluftslivsutstyr, samt utvikling av undervisningsmateriell.

Foto: Andreas Arnø

Naturskolen er et alternativt skoletilbud en dag i uken over 12 uker.

Metoden som brukes gir de unge mulighet til å reflektere over hvilke verdier som er viktige for dem, samtidig som de utvikler evnen til å mestre enkelt friluftsliv. Dette styrker deres evne til å ta beslutninger og håndtere utfordringer de har i hverdagen.

Naturskolen startet som et pilotprosjekt med elever fra 9 skoler i Bærum og Oslo. I videreutviklingen har de fått støtte til utstyr som kan brukes videre i opplegget, i tillegg til videre utvikling av undervisningsmateriell.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?