Natursti på Kjeller

Kjeller Velforening får 150.000 kroner til natursti.

Kjeller velforening har eksistert siden 1946, og arbeider for trygghet og trivsel i nærmiljøet. Et slikt bidrag vil den nå planlagte natur og kulturstien være. Stien skal gå fra Kjeller til Holt Vestvollen. På veien vil man blant annet gå forbi kunnskapsbyen på Kjeller og Skedsmo kirke som er bygdas eldste hus fra 1180.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?