Natursti ved Gjersjøen

Myrvoll Vel og Nedre Solbråtan Vel får 125.000 kroner til natursti, benker og lavvoer.

Myrvoll Vel og Nedre Solbråtan Vel samarbeider om å utvikle friluftstilbud ved Gjersjøen og skogsområdene rundt. “Eidsted” ved Gjersjøen var på 50-tallet et populært rekreasjonsområde, men er nå gjengrodd og vanskelig tilgjengelig. Velforeningene ønsker nå å reetablere dette til et attraktivt friluftsområde med naturstier, kanopadling osv.

 

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?