Natursti ved Guvåghytta

Vesterålen Turlag får 40.000 kroner til å lage en natursti ved Guvåghytta.

Vesterålen Turlag – har 1123 medlemmer hvorav 257 er under 18 år. De hadde i fjor over 1000 deltakere på sine programfestede turer.

De ønsker å styrke satsingen på det kystrelaterte friluftslivet overfor målgruppen barn og ungdom, gjennom å lage en natursti ved Guvåghytta. Tema er først og fremst den spennende kulturhistorien ved hytteanlegget med bl.a. Vesterålens eldste steinalderbosetting 30 meter fra hytta.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 40.000 til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?