Naturstier i nærskogen

DET NORSKE SKOGSELSKAP får 2000000 kroner til naturstier og leirplasser

Skogen er en viktig arena for friluftsliv. Gjennom tilrettelegging av naturstier og enkle leirplasser vil Skogselskapet legge til rette for økt bruk av og læring om skog og natur. Naturstiene skal primært tilrettelegges for i nærheten av skoler og bebyggelse og vil bli avmerket i kart.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?