Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus får 250.000 kroner til naturkart.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus ønsker å utarbeide naturkart for lokalmiljøer i Oslo og nærliggende kommuner. Kartene skal beskrive naturmangfold og opplevelsesverdier langs stier i områder med rik og spennende natur.

Naturkartene er beregnet på skoler, lokale foreninger, turlag, barnefamilier og andre turglade.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?