Naturvernforbundet i Vestfold

Naturvernforbundet i Vestfold får 50.000 kroner til utstyr for gjennomføring av kjemiske vannundersøkelser. Forbundet har fokus på å involvere mennesker i aktiviteter som viser at naturvern nytter og håper med det å spre naturglede, kunnskap og engasjement.

Prosjekt “den økologiske skolesekken” er et vannanalyseprosjekt for barn og ungdom som gjennomføres i samarbeid med Sandefjord videregående skole. Gjennom prosjektet gjøres vannanalyser ulike steder, og barn og unge får forståelse for økologiske sammenhenger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?