Naturvitenskaplig formidling til skoleklasser

Vitensenteret i Trondheim samarbeider med andre vitensentre om “Bygg-selv”-kasser til skoleklasser, og fikk 3 millioner kroner i 2010  til prosjektet.

Vitensenterne har skoleprogram både på sentrene og ute på skoler. Prosjektet går ut på at når vitensenteret kommer på besøk, så skal de ha med seg en kasse med ”bygg-selv”-aktiviteter utviklet på Vitensenteret i Trondheim i samarbeid med NTNU.

Disse kassene vil bestå av 10 ulike oppgaver, og kassene skal settes igjen på skolen til bruk for lærer og elever etter at Vitensenteret har vært på besøk. Dette vil skape mer aktivitet og forhåpentlig interesse for realfag og naturvitenskap, noe som var et av stiftelsens prioriterte formål i 2010.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?