Ned med skolefrafallet

I prosjektet Opprop Tveten prøver vi å finne nye løsninger for å forhindre frafallet i videregående skole.

På Tveten gård i Oslo får ungdommer tilbud om alternative skoledager en dag i uka.

30 prosent av elevene slutter før de er ferdige med videregående skole. Mange er på jakt etter å knekke koden for å få ned frafallsprosenten.

– Gjennom å prøve ut ulike aktiviteter jobber vi for at utvalgte elever i ungdomsskolen skal få opp motivasjonen for å lære og mestringsfølelsen, slik at de motiveres til å gjennomføre videregående skole, sier Lene Røisland. Hun er daglig leder for Opprop Tveten, som holder til på Tveten gård i Oslo.  

Ambisjonen er å lage en modell som kan brukes flere steder og som reduserer frafallet i videregående skole. Oppstart var vinteren 2015.

Se også: opproptveten.no/

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?