Nedre Sigdal Idrettsforening

Nedre Sigdal Idrettsforening får 212.000 kroner til lydanlegg.

Idrettslaget har aktiviteter innen fotball, håndball, ski og orientering, og drifter bygdas eneste idrettshall. Nå er det et sterkt behov for å oppgradere lydanlegget i hallen og ved fotballbanen og skiarenaen. Ved å ha et fungerende lydanlegg blir det mulig å ha speakertjenster ved arrangementer til å formidle praktisk informasjon, resultater og å skape god stemning .

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?