Nes kommune

Nes kommune får 550.000 kroner til naturlekeplass, gapahuk, tilrettelegging av stier og formidlingsopplegg. Gardnoskrateret er et av tre meteorittkratere i Norge.

Krateret er omtrent fem km i diameter og ble skapt for 546 millioner år siden av en meteoritt med en diameter som antas å ha vært 250-300 meter. Det er et eget besøkssenter på stedet, som blant annet huser en utstilling som viser hva som skjedde. Stedet er godt besøkt, også av forskere fra hele verden. For å legge bedre til rette for læring og aktivitet for barn og unge ønsker de nå å utvikle en basecamp i kjernen av krateret. Her skal det blant annet være gapahuk, stjernekikkert, utkikkstårn, klatre- og balanseapparater og mulighet for å lete etter “meteoritter”. Her vil man kunne kombinere naturkunnskap og gode naturopplevelser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?