Nes Turlag

Nes Turlag får 350.000 kroner til lyssetting av eksisterende løype fra Årnes til Dragsjøhytta.

Turveien blir preparert og sporsatt av frivillige når det er snø, og benyttes som gang- og sykkelvei ellers i året. Det er utplassert krakker og gapahuker til fri benyttelse langs løypa. Ved Dragsjøhytta er det allerede etablert aktivitetspark for alle aldersgrupper. Synergieffektene er derfor mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?