Nesbyen bibliotek

NES KOMMUNE får 410000 kroner til inventar og utstyr

Nesbyen bibliotek skal flytte inn i nye og større lokaler sentralt i Embetsgarden og ønsker å bli bygdas “storstue” og naturlige møteplass, for alle. Her vil det bli mulig å møtes etter skolen, henge sammen, jobbe sammen og delta på aktiviteter og arrangementer. Nytt interiør, spillrom og en egen ungdomsavdeling legger tilrette for et nytt, moderne og funksjonelt bibliotekrom for alle i bygda.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?