Nesodden Biblioteks Venner

Nesodden Biblioteks Venner får 40.000 kroner til projektor og høyttalere.

Biblioteket samarbeider med mange og er helt avhengig av frivillig innsats som for eksempel ytes av Røde Kors og Frivilligsentralen. Nesodden Bibliotek Venneforening er nyopprettet, og de skal støtte opp om det frivillige arbeidet på biblioteket. Biblioteket ønsker å gi innbyggerne en god opplevelse gjennom arrangementer, både innholdsmessig og teknisk, og det er derfor ønskelig å oppgradere et arrangementshjørne med integrert AV-anlegg. I Bibliotekhjørnet er det forfatterbesøk, foredrag, samtaler, klassebesøk, filosofitreff og mye mer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?