Nesodden Kunstforening

Nesodden Kunstforening fikk 20.000 kroner til tilrettelegging av barne- og ungdomsområde med tegnesaker og 20 staffelier, våren 2015.

Kunstforeningen driver Galleri Vanntårnet gjennom frivillig arbeid. De har god erfaring med formidling for barn og unge, blant annet gjennom utstillingen Høyt oppe, lavt nede, hvor kunst ble plassert i barnehøyde.

Nå vil de gjøre mer for den yngre målgruppen og med denne gaven kan de lage et eget område for barn og unge i kunstforeningens lokaler.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?