Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter får 50000 kroner til innkjøp av inventar og utstyr for workshops. Nesoddparken er en ideel aktør som leier ut atelier og kontorer til kunstnere, designere, fotografer, filmskapere og andre beslektede faggrupper. Mange av de som er tilknyttet Nesoddparken jobber med kunstfaglige prosjekter med barn og unge. For å stimulere den enkeltes kreative og estestiske sans vil Nesoddparken tilrettelegge for undervisning for nyskapning på mange områder. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB vil det bli tilrettelagt for undervisning av barn og unge i forbindelse med dugnadsaktivitetene Stiftelsen Miljøhagen gjennomfører på på Nesoddparken. Skolehagen er en fin arena for tverrfaglig levende læring i kombinasjon med kunst.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?