Nettbasert turorientering

Norges Orienteringsforbund fikk 200.000 kroner i 2006 til utvikling av et system for nettbasert turorientering.

Norges orienteringsforbund har i samarbeid med Z-it production utviklet et system for nettbasert turorientering.

Alle tur o-arrangører (ca 230 klubber) vil få sine egne nettsider hvor de legger ut informasjon om poster, GPS koordinater til postene, elektroniske klippekort osv.

Sparebankstiftelsen DNB bidro med kr 200.000 til prosjektet som tas i bruk våren 2007.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?