Nettportal for frivillighet

Frivillighet Norge fikk 800.000 kroner i 2015 til etablering av en nasjonal portal for rekruttering av frivillige.

Voluntärbyrån i Sverige drifter en nettportal som formidler frivillig arbeid fra organisasjoner til publikum. Frivillige organisasjoner melder inn behov, og interesserte kan melde seg som frivillige.

Erfaringer herfra viser at portalen både bidrar til frivillig arbeid og til å styrke organisasjonslivet. Så mange som 80% av de som har tatt oppdrag gjennom portalen, oppgir at de i etterkant meldte seg inn i organisasjonen som de jobbet for.

Frivillighet Norge ønsker å etablere en tilsvarende nettportal, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til teknisk løsning, tilpasning og oppstart av portalen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?