Nettravner i kampen mot netthets

No Hate fikk 400.000 kroner i 2019 til å bekjempe netthets og gjøre internett til et trygt sted å være i oppveksten.

No hate No hate, er en ideell frivillig organisasjon som jobber for å bekjempe hatefulle ytringer på nett fra ulike innfallsvinkler.

De skal organisere Nettravner som tar del i nettdiskusjoner. Målet er å gjøre internett til et trygt sted å være i oppveksten og forhindre at folk trekker seg fra det offentlige ordskiftet som følge av hatytringer. Nettravnene skal organiseres i samarbeid med foreldre, skoleverket og politiet.

No hate får 400.000 kroner til opplæring og informasjonsmateriell for å lære opp frivillige Nettravner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?