Nettverk etter soning, Østfold Røde Kors

Nettverk etter soning, Østfold Røde Kors får 1.000.000 kroner til utstyr til etablering av Røverkaffe.

Gjennom frivillig arbeid tilbys aktiviteter med mening for tidligere straffedømte. De straffedømte får muligheten til å etablere nye sosiale nettverk og opparbeide seg arbeidserfaring. Dette prosjektet skal gjøres i samarbeid Kriminalomsorgen, Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg og Halden. Prosjektet har bakgrunn i at 60 prosent mangler jobb når de blir satt i fengsel, og av de som har arbeid, mister halvparten jobben i løpet av soningstiden. Med Røverkaffe etableres kafeer hvor tidligere straffedømte får en inngang til arbeidslivet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?