Nettverk etter soning

Nettverk etter soning får 500.000 kroner til utstyr til friluftsliv, idrett og fritid. Nettverk etter soning (NES) i Oslo Røde Kors er det største frivillige ettervernstilbudet i Norge for straffedømte.

De satser nå på “UNG” som tar sikte på å forebygge blant de yngste “gjengangerne” gjennom aktivitet og nytt sosialt nettverk. NES vil satse enda mer på den yngre målgruppen, med en helt annen frekvens på dialogen og helt spesielle egenskaper hos hjelperne og et mer intenst arbeid. Aktivitetene har som mål å bidra til et nytt sosialt nettverk for deltakerne uten kriminalitet og rus.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?