Nettverk for en levende Oslofjord

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD fikk 2 000 000 kroner til koordinatorstilling og aktiviteter i Nettverk for en levende Oslofjord i 2024

“Nettverk for en levende Oslofjord” jobber for en bedre fremtid for Oslofjorden gjennom å spre kunnskap om dens utfordringer, samtidig som de initiere tiltak for å forbedre tilstanden. Arbeidet foregår gjennom frivillig engasjement ledet av en koordinator og støttet av fem ulike arbeidsgrupper, som strekker seg fra bevaring av torsk til folkeforskning. Oslofjordens Friluftsråd har fått tildelt 2 000 000 kroner til koordinatorstilling og aktiviteter i “Nettverk for en levende Oslofjord”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?