“Nettverkshuset”

Nettverk etter soning, Oslo Røde Kors får 500.000 kroner til utstyr, materialer og audiovisuelt kommunikasjonsrom.

Organisasjonen tilbyr landets mest omfattende tilbud etter soning. Nærmere 200 frivillige bistår straffedømte for å hindre tilbakefall. Kriminalitet og rus forebygges ved å danne gode nettverk, vennskap og fremtidsmuligheter. De tilbyr arbeidstrening, gjeldshåndtering, voksenopplæring, kurs, temakvelder og grupper for berørte familier og barn. På det nylig etablerte Tilbakeføringssenteret samles de gode ressursene på et sted. Resultatene av arbeidet arbeidstrening er veldig gode, og de ønsker nå å utvide kapasiteten på det området. Sykkelverkstedet, kafeen og møteplassen “Nettverkshuset” skal oppgraderes. De ønsker blant annet å utvide tilbudene for barn. I tillegg vil de nå ut med kompetansen sin til nettverk etter soning andre steder i landet, gjennom et kommunikasjonsrom.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?