Newton-kurs

SMESTAD AKTIVITETS-SKOLE fikk 10.000 kroner i 2019 til utstyr til Newton-kurs

Smestad Aktivitetsskole har rundt 380 barn fordelt på 4 trinn, og arrangerer blant annet mange kurs for barna. Nå ønsker de å satse mer på Newton for å ha større fokus på naturfag og utforskende læring.

Newton er et kurs med varierte vitenskapelige forsøk, og tilrettelegger for kreativitet og utforskende lek med tyngdekraft, statisk elektrisitet og kjemiske eksperimenter. De får støtte til utstyr som kjemisett, mikroskoper, reagensrør og kolber.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?